Choď na obsah Choď na menu
 


Hospodárska kríza je v súčasnej konzumnej spoločnosti poslednou šancou, aby sa ľudstvo spamätalo. Ľudstvo si totiž postupujúcu krízu, ktorá preniká všetkými oblasťami spoločnosti doteraz nevšímalo a preto ak sa ľuďom siahne na peniaze, majetky, stratia príjem a pod. je nádej, že začnú hľadať riešenia, ktoré ich môžu zachrániť.

Cieľom tejto stránky je vyvolať diskusiu a spoločnými silami hľadať riešenia, ktorými by sa naša spoločnosť ozdravila.  Ideálom by bolo postupne budovať krízuvzdorné ľudské komunity a tým postupne eliminovať pôsobenie globálnej krízy na obyvateľov Slovenska.

Hospodárska kríza prepukla v čase keď deformácie jednotlivých zložiek hospodárskeho života nadobudli také rozmery, že ich ďalšie fungovanie bolo neudržateľné. Pre krízu v akejkoľvek oblasti a samozrejme sa to týka aj hospodárstva je charakteristické, že v dôsledku absencie morálky a zdravého sedliackeho rozumu, deformovania ľudských hodnôt a pomýleného prisudzovania zmyslu a účelu jednotlivým veciam, činom resp. udalostiam dochádza k chorému vývoju, ktorý zákonite smeruje ku katastrofe.

Môžeme si to ukázať na príklade peňazí. Tieto na začiatku svojho pôsobenia v hospodárstve mali umožniť uľahčenie tovarovej výmeny. Postupne sa však stali peniaze sami tovarom a nakladanie s nimi, v ktorom tí čo mali na starosti ich racionálne používanie zneužili svoje postavenie pre vlastní prospech a tým vyvolali súčasnú hlbokú hospodársku krízu. Nik o tom ešte nahlas nehovorí, ale ak sa peniazom nevráti ich pôvodné poslanie (výlučne iba sprostretkovateľa tovarovej výmeny) môže sa stať, že z jedného dňa na druhý sa stanú bezcenné. Preto ochrana ľudí pred krízou nie je sporenie a odkladanie peňazí, ale vykonávanie takých opatrení, ktoré budú znižovať náklady potrebné pre život toho, kto sa naozaj účinne chce chraniť pred následkami krízy.  

Každý kto má svoje poznatky o kríze v jednotlivých oblastiach života a tiež má návrhy ako postupovať aby sa kríza eliminovala môže poslať svoje názory a návrhy na mailovú adresu ludiaprotikrize@azet.sk.